Articles

Analisis Keberkesanan Aktiviti Dakwah dan Pendidikan Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Sains

Abdul Munir Ismail, Nik Yamcik Zainab, Sulaiman Dorloh

1-10 |

Pengaruh Sosialis Marxisme di Dunia Arab

Mohd Zuhaili Kamal Basir, Indriaty I.

17-25 |

Peranan Topeng Sagu Melanau untuk Kaul di Sarawak, Borneo

Abdul Walid Ali, Awangko' Hamdan Awang Arshad, Hishamuddin Siri

26-36 |

Impak Modenisasi dan Pengkomersilan Terhadap Keaslian Makanan Tradisi dan Identiti Budaya Etnik Kadazan-Dusun di Sabah

Halina Sendera Mohd Yakin, Chiew Tung Moi, Andreas Totu, Suraya Sintang, Yasmin Ooi Beng Houi, Siti Aidah Lukin, Ramlah George@Mohd. Rosli

37-46 |

Teori Relevans dalam Pembelajaran KOMSAS

Srikandi Saemah Samaon, Mary Fatimah Subet

47-54 |