Vol 2 No 3 (2020): March

Articles

Preliminary study of Unmarried pregnant female adolescents

Mohamad Shahbani Sekh Bidin, Fuziah S

1-6 |

Pensijilan Halal Terhadap Produk Daripada Negara-Negara Majoriti Muslim

M.Z. Mohd Zin, Rohaya Sulaiman, Nurfahiratul Azlina Ahmad

7-10 |