Vol 1 No 3 (2019) August

Articles

Pelaksanaan Program Dakwah Dalam Kalangan Pekerja Industri Kecil Sederhana (IKS)

Zulaiha Ahmad Tajuddin, Abdul Munir Ismail

12-18 |

Pengaruh Animisme dalam Adat Kematian Orang Sungai di Daerah Pitas, Sabah: Satu Tinjauan

Khairulnazrin Nasir, KNasir, Abdul Rahim Kamarul Zaman, Saifullah Mamat

1-11 |

Classification of Synthetic Platelets in Digital Holographic Microscopy by Neural Network

Khairul Fikri Tamrin, Bahbibi Rahmatullah

19-34 |