Abstract

Sektor pengeksportan merupakan pemangkin pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam tempoh tiga dekad ini. Kemampuan untuk mengekalkan atau meningkatkan tahap eksport menjadi faktor yang sangat penting dalam mengekalkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Mengambil kira pembangunan bidang-bidang berkaitan halal yang menyeluruh, terutamanya dalam pengeluaran makanan halal di samping permintaan yang semakin meningkat terhadap produk halal, Malaysia sepatutnya mampu lebih memperhebatkan eksportnya, untuk memenuhi permintaan global. Namun begitu, masih terdapat beberapa isu yang menyebabkan kadar pertumbuhan eksport makanan halal berkembang dengan perlahan daripada permintaan global. Oleh itu, pengkajian secara literatur akan dibuat untuk melihat isu tersebut di mana hasil dapatan ini boleh digunakan sebagai garis panduan untuk menyusun strategi ke arah penambahbaikan pengeksportan makanan halal Malaysia ke seluruh dunia.