Ruslan, Ahmad, Nor Zila Abd Hamid, and Khairunnisa Che Jusoh. “Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan K-Jiran Terdekat”. Borneo International Journal eISSN 2636-9826 2, no. 4 (July 3, 2020): 11-16. Accessed June 12, 2021. https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/43.