Ruslan, A., N. Z. Abd Hamid, and K. Che Jusoh. “Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan K-Jiran Terdekat”. Borneo International Journal EISSN 2636-9826, Vol. 2, no. 4, July 2020, pp. 11-16, https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/43.