[1]
H. S. Mohd Yakin, “Impak Modenisasi dan Pengkomersilan Terhadap Keaslian Makanan Tradisi dan Identiti Budaya Etnik Kadazan-Dusun di Sabah”, bij, vol. 2, no. 4, pp. 37-46, Jul. 2020.