[1]
M. Mohd Zin, R. Sulaiman, and N. A. Ahmad, “Pensijilan Halal Terhadap Produk Daripada Negara-Negara Majoriti Muslim”, bij, vol. 2, no. 3, pp. 7-10, Mar. 2020.