[1]
Z. Ahmad Tajuddin and A. M. Ismail, “Pelaksanaan Program Dakwah Dalam Kalangan Pekerja Industri Kecil Sederhana (IKS)”, bij, vol. 1, no. 3, pp. 12-18, Aug. 2019.