Ruslan, A., Abd Hamid, N. Z. and Che Jusoh, K. (2020) “Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan k-Jiran Terdekat”, Borneo International Journal eISSN 2636-9826, 2(4), pp. 11-16. Available at: https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/43 (Accessed: 12June2021).