Ismail, Abdul, Zulkifli Osman, and Ahmad Effat Mokhtar. 2020. “Aktiviti KoKurikulum Di Sekolah Swasta Terpilih Melahirkan Pelajar Berdikari–Analisis Kualitatif”. Borneo International Journal EISSN 2636-9826 3 (2), 1-5. https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/63.