ISMAIL, A.; ZAINAB, N. Y.; DORLOH, S. Analisis Keberkesanan Aktiviti Dakwah dan Pendidikan Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Sains. Borneo International Journal eISSN 2636-9826, v. 2, n. 4, p. 1-10, 3 jul. 2020.