RUSLAN, A.; ABD HAMID, N. Z.; CHE JUSOH, K. Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan k-Jiran Terdekat. Borneo International Journal eISSN 2636-9826, v. 2, n. 4, p. 11-16, 3 jul. 2020.