MOHD ZIN, M.; SULAIMAN, R.; AHMAD, N. A. Pensijilan Halal Terhadap Produk Daripada Negara-Negara Majoriti Muslim. Borneo International Journal eISSN 2636-9826, v. 2, n. 3, p. 7-10, 15 mar. 2020.