LEONG, J. Penilaian Psikometrik Inventori Kecekapan Emosi (versi Bahasa Melayu) Melalui Kaedah PLS-SEM. Borneo International Journal eISSN 2636-9826, v. 2, n. 1, p. 26-37, 30 out. 2019.