Ruslan, A., Abd Hamid, N. Z., & Che Jusoh, K. (2020). Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan k-Jiran Terdekat. Borneo International Journal EISSN 2636-9826, 2(4), 11-16. Retrieved from https://majmuah.com/journal/index.php/bij/article/view/43