(1)
Mohd Yakin, H. S.; Tung Moi, C.; Totu, A.; Sintang, S.; Ooi Beng Houi, Y.; Lukin, S. A.; George@Mohd. Rosli, R. Impak Modenisasi Dan Pengkomersilan Terhadap Keaslian Makanan Tradisi Dan Identiti Budaya Etnik Kadazan-Dusun Di Sabah. bij 2020, 2, 37-46.