(1)
Ismail, A.; Zainab, N. Y.; Dorloh, S. Analisis Keberkesanan Aktiviti Dakwah Dan Pendidikan Dalam Kalangan Pelajar Tahfiz Sains. bij 2020, 2, 1-10.