(1)
Ruslan, A.; Abd Hamid, N. Z.; Che Jusoh, K. Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan K-Jiran Terdekat. bij 2020, 2, 11-16.