(1)
Mohd Zin, M.; Sulaiman, R.; Ahmad, N. A. Pensijilan Halal Terhadap Produk Daripada Negara-Negara Majoriti Muslim. bij 2020, 2, 7-10.