(1)
Ahmad Tajuddin, Z.; Ismail, A. M. Pelaksanaan Program Dakwah Dalam Kalangan Pekerja Industri Kecil Sederhana (IKS). bij 2019, 1, 12-18.