[1]
Ruslan, A., Abd Hamid, N.Z. and Che Jusoh, K. 2020. Aplikasi Peramalan Pendekatan Kalut Bahan Pencemar Siri Masa CO Menggunakan Kaedah Penambahbaikan Dalam Penentuan Parameter Bilangan k-Jiran Terdekat. Borneo International Journal eISSN 2636-9826. 2, 4 (Jul. 2020), 11-16.