[1]
Mohd Zin, M., Sulaiman, R. and Ahmad, N.A. 2020. Pensijilan Halal Terhadap Produk Daripada Negara-Negara Majoriti Muslim. Borneo International Journal eISSN 2636-9826. 2, 3 (Mar. 2020), 7-10.