[1]
Leong, J. 2019. Penilaian Psikometrik Inventori Kecekapan Emosi (versi Bahasa Melayu) Melalui Kaedah PLS-SEM. Borneo International Journal eISSN 2636-9826. 2, 1 (Oct. 2019), 26-37.